Marné touhy snaha

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232 Tylova 963/2 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Státní ústav pro kontrolu léčiv
(SUKL)

Ústavní soud ČR
sp.zn. IV.ÚS 3238/16 a SPR ÚS 92/2016

Krajský soud v Brně
22 A 70/2016 a St 84/2016

Krajský soud v Olomouci
sp. zn. 59 A 19/2016 a 72 A 30/2016

Městský soud v Praze
sp. zn. 8 A 127/2016 a  St 133/2016


Věc: Reakce na výzvu SUKLu ze dne 8.11.2016 sp. zn. sukls264532/2016, č j. sukl266478/2016 - viz přílohy

K vaší žádosti, zda jsou níže uvedené 3 dotazy ve věci odebírání řidičských průkazů osobám léčícím se konopím i přes informace v příbalovém letáku konopného léku, že  řídit tyto nemocné osoby mohou, směřovány SUKL nebo MZ ČR, vám sdělujeme

1)  dotazy jsou adresovány oběma institucím, SUKL a MZ ČR
2) je-li ve věci povinným SUKL nebo MZ ČR se dohodněte, my to nevíme
3) že vás ministerstvo dopravy neoznačilo povinným ještě neznamená, že nespadáte pod MZ ČR a ve věci nemůžete být povinným, to víte nejlépe vy

Dotazy dle 106/199 Sb.

1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva.

2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv (Sativex) je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil?

3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“

Dne 8.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady