Marné touhy snaha

Ospělovsko, region, rozloha, historické údaje do roku 2010

➽ 
Ospělovsko: Popis regionu zpracovali v letech 2008 - 2010 profesoři Zdeněk Kysela, Milan Dolanský a Jaromír Kafka. Vyšlo v roce 2010 v rámci soutěže Zeleň a zahrada Ospělovska. Vydala Vysoká škola technická, Ostrava. Reedice: Ateliér ALF,z.s., Ospělov, 2018.  Investory soutěže Zeleň a zahrada k projektu vybudování kaple, věznice a hospice sv. Bastily v Ospělově zastupovala v letech 2008 - 2010 rodina Vaňkova, členové Church of Nature,z.s.

Kaple Nanebevzetí Pany Marie. Oslavy sv. Bastily 2018

🔺


🔻
🔺

Pražský život 

Po tramvajích po Národním divadle i po mřížích hrobu Václavova
budu s tebou psáti sprostá slova

Na své sprosté školní sešity
na Eiffelovku na uši cizích psů
budu psáti insinuace svého snu

Však nechci jako Eluard se dostat na nebesa
před takovou vyhlídkou mi srdce i poklopec klesá
vaše svoboda je pro mne ještě něco horšího než horror vacui
ať ji narudo či oranžovo lakují
já radši prstem kundy maluji

Až naše nápisy bude číst
kdo vstává denně v půl šesté do práce
jsem si jist že se dá nad zkázou světa do pláče
A až vyprázdním celou svou kloaku
přijde pravá epidemie šlaku

Bude mi pak – to musím již teď pověděti
přisouzeno otcovství všech bezprizorných dětí

Ministerští mrchožrouti a sliz z magistrátu
zalkají nad osudem tohoto státu

jenž jasně zamířil už k zhoubě na cestu
nechá-li taková individua bez trestu

Demonstrace všech poctivě a námezdně pracujících
budou hájit svoje práva na ulicích
Internacionála všech dělnických a pokrokových stran
rozezvučí celý flašinet svých hran

za umírající zas buržoazní třídu
jež v mojí podobě tak nestvůrně se odcizila lidu

jenž přece nezná jinou možnost než se dříti
začež básníci mu pod nos vijí kvítí

Avšak všechno si to bude stejně rovno
Na Hradčanech přesto stojí psáno: Hovno

Hovno vláda hovno demokracie a hovno svoboda
hovno skvělá hospodářská prosperita národa
hovno mír a hovno práce
hovno sranda bez legrace
hovno krása hovno umění
hovno peníze bez reformy či s ní
hovno láska hovno rodina
hovno domovy jimž kouká hypotéka z komína
hovno na ulici
hovno v tramvaji
hovno na nebi
i v pekle skryté potají
hovno v hlavě
v srdci
v kalhotách
hovno na košili
na přirození
i na botách
hovno v knihách
hovno v spořitelně
hovno mražené
i špikované jemně
hovno bez hlavy
i korunované
hovno smrdící
i brilantinou mazané
hovno Marx a hovno papež hovno revoluce
hovno vaše víra hovno vaše pracovité ruce
hovno naděje dokonce všech hoven meta
hovno vlast a hovno vývoj světa
hovno budoucnost vás čeká hovno z pokroku
hovno kde domov můj
a hovno ty armádo otroků
s hovnem z hovna jste se narodili
v hovnu žijete až jste se uhovnili
pro hovno děláte
v hovnech milujete
od hovna k hovnu se váš život plete
hovno zbožnili jste
už jen ono je vaše víra
hovno to jediné co ve vašem světě neumírá
jen když máme Hovno
aspoň Hovínko
máme aspoň čmoud
když ne už k zatopení polínko
naše drahé Hovno! Pozlať nám ho pánbůh
to je vše z vědomí že smrt nedává na dluh
ale protože vy všichni nemáte čím platit
koukáte se aspoň v hovnech ztratit

A vše co máte je cenné
jak to hovno uvozhřené

🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: odvolání/stížnost na rozhodnutí OU Ludmírov – zamítnutí zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově po více než 5 letech marných žádostí
Odůvodnění:
1.     Od roku 2009 podáváme OU Ludmírov marné žádosti o zpřístupnění uvedené obecní kaple k ekumenickým setkáním, vigilíím, zpěvům, přednáškám, natáčení filmu apod., čímž nám obec způsobila řadu hmotných i nehmotných škod. V roce 2012 podepsalo petici s žádostí o zpřístupnění kaple 60 občanů včetně občanů střediskových obcí spadajících pod OU Ludmírov.
2.     Dne 3.6.2015 (viz příloha 1) jsme podali žádost o zpřístupnění kaple k výročí okupace.
3.     OU Ludmírov dne 19.6. 2015 vydal následující napadané rozhodnutí (viz příloha 2).
4.     Byť  nám žádný zákon neukládá žádat o zpřístupnění obecní kaple římské katolíky, požádali jsme 3.6.2015 římskokatolickou církev o souhlas s konáním akcí, římští katolíci se však k žádosti vyjádřili obecnými proklamacemi a postojem, že je samozřejmé, že občané kapli z veřejných prostředků sponzorují právě pro tento církevní spolek  (viz příloha 3) a na žádost o souhlas s konkrétními akcemi vůbec nereagovali.
5.     O stanovisko k dané věci jsme rovněž 4.6.2015 požádali Ministerstvo vnitra ČR (příloha 4), které se však dosud nevyjádřilo.
6.     Dodejme, že prvně od roku 2009, kdy o zpřístupnění kaple marně usilujeme, o této věci rozhodovalo zastupitelstvo, aspoň to starostka tvrdí (usnesení zatím není na webu obce), byť se starostka dříve vždy odkazovala na zamítavé usnesení zastupitelstva, které však nikdy neuměla doložit, že bylo kdy přijato.
7.     Protože se domníváme, že dané jednání obce je nejen v rozporu s dobrými mravy, mezinárodními úmluvami, ústavními garancemi, ale také zákonem (viz příloha 5 – opakovaně zasláno starostce obce), kdy je dle starostky obce zpřístupnění kaple podmíněno naprosto nezákonným diskriminačním požadavkem předchozího souhlasného vyjádření subjektu, který nemá ke kapli žádný právní vztah a na rekonstrukci kaple nepřispěl ani korunu a v kapli pořádá akci jednou ročně a ta zeje prázdnotou a není využívána, žádáme, aby nadřízený krajský úřad obecnímu úřadu nařídil zavést zákonná, nediskriminující pravidla pro zpřístupnění kaple a ze svévolného jednání starostky obce vyvodil důsledky i s ohledem na zneužití krajské dotace k opravě kaple pro exkluzivitu rozhodování o dění v kapli a její zpřístupnění jednou z mnoha církví či náboženských společností (navíc právě té církve, která má na svědomí největší zločiny v dějinách lidstva).
8.     Protože starostkou uvedené usnesení zastupitelstva ze dne 18.6.2015 postrádá jakoukoliv návaznost na odkazovaný zastupitelstvem schválený režim provozu kaplí, podali jsme dne 24.6.2015 žádost o informace (viz příloha 6), aby nám obec sdělila, kdy a s jakým textem tato pravidla zastupitelstvo schválilo (žádná takováto odkazovaná pravidla neexistují).
9.     V Příloze 7 najdete pozvánku na ekumenické setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze dne 25.června 2015. Dodejme, že zatímco my žádáme po obci zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie (také) k vigiliím za zabité, zmrzačené a zneuctěné spoluobčany jednáním zločinecké policie (nejen) proti členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure, toto zločinecké uskupení pořádá v Praze akci za policisty, kteří padli v boji proti drogám, což je nebetyčný výsměch, resp. pravé orwellovské pojmenování.
10.  V příloze 8 najdete k tomuto jednání obce vztažné vyjádření výtvarné skupiny Podebal.
V Ospělově 24.června 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Přílohy zaslány pouze elektronicky, souhrnně uvedeny včetně stížnosti/odvolání na  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/stiznost-odvolani-na-rozhodnuti.html
Příloha 1
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad Ludmírov
Věc: žádost o zpřístupnění obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově na výročí okupace dne 21.srpna 2015 v době od 15 – 24 hod. k realizaci Vigilie De profundis za oběti zločinů spáchaných orgány činnými v trestním řízení dle § 149 trestního zákoníku nezákonnými konfiskacemi cannabis na výzkumnické farmě manželů Dvořákových (Ospělov 6) k zahájení 7.ročníku festivalu Noc básníků (http://ospelov.eu/) a natočení sekvence filmu. Pořádek, bezpečnost účastníků vigilie a předání kaple následující den či jindy (dle dohody) pověřené osobě zajistíme.

Odůvodnění:
1.     Z důvodu (opakovaných) podnětů obecnímu úřadu (také) od manželů Dvořákových (Ospělov 6) od roku 2007 skrze občanské sdružení Ospělov byla nevzhledná a bortící se obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově v letech 2009 – 2010 zrekonstruována, a to z veřejných a soukromých necírkevních zdrojů ve výši více než 1 mil. Kč.
2.     Manželé Dvořákovi, ani žádní další členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) však nesmí od první konfiskace cannabis v roce 2009 do ospělovské kaple k uspořádání ekumenických setkání, zpěvů, vigilií či přednášek a besed nebo natočení sekvence filmu, a to ani za situace, kdy při první žádosti obecnímu úřadu v roce 2009 byl o této věci předem manželi Dvořákovými informován v dané věci právně irelevantní bohuslavický římskokatolický farář, který s oživením života v kapli souhlasil (ač mu dané vyjádření nepřísluší a nemá žádnou právní váhu).
3.     Od roku 2009 dodnes starostové obce zamítali vydání klíčů od kaple - i přes právní poučení o nezákonnosti takového jednání, písemnou petici (2012) občanů Ospělova, střediskových obcí Ludmírova, okresu Prostějov, Olomouckého kraje a České republiky, podnět policii (přestupek, 2011) – nepravdivým tvrzením, že takový úkon nevydat klíče kaple schválili zastupitelé obce. Když je na obecním úřadu opakovaně žádáno vydat kopii usnesení s odůvodněním takového nezákonného a diskriminačního úkonu zastupitelstva, obecní úřad i přes opakovaný příkaz krajského úřadu postupovat v souladu s zákonem o informacích, takové žalovatelné usnesení nikdy nevydá, resp. takové usnesení ani neexistuje.
4.     S ohledem na fakt, že kaple byla z většiny rozpočtu rekonstrukce opravena z veřejných zdrojů a současně starostové vždy souhlasili s pořádáním akcí v kapli od dvou spolků, kteří kapli po dva dny v roce zpřístupní, jinak je kaple na přání starostů (nebo i zastupitelů?) zavřená, jeví se dosavadní jednání starostů obce jako neoprávněná veřejná podpora soukromým subjektům (církevnímu a necírkevnímu spolku). To je spíše zkarikovaný pohled na příběh naprosté zvůle e a neochoty se domluvit a respektovat odlišné pojetí či hodnoty, natož ústavně garantovaná práva.
5.     Protože se minula účinkem dubnová žádost o vyjádření se zastupitelů k vydání klíčů od kaple od Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů sdružující mj. investory výzkumnické farmy Ospělov 6 se jako ze stanov  právní zástupce právnických a fyzických osob výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kteří se také podílí na pořádání Noci básníků, vigilii a produkci filmu, obracíme na obecní úřad a žádáme sdělit, zda nám budou po více než pěti letech žádostí klíče od kaple výdany bez potřeby řešit to dále právní cestou. Současně žádáme zastupitele obce projednat pravidla pro pořádání besed a kulturních akcí v kapli v průběhu roku, avšak bez jakékoliv nezákonné podmínky stran schválení od jakékoliv, natož pak navíc od římskokatolické církve.
S vírou v racionální a zákonné řešení žádosti 

V Ospělově 3. června 2015 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha 2

Příloha 3
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/

Římskokatolická farnost
Bohuslavice 1
79856

Na vědomí

Obecní úřad
Ludmírov 56
798 55


Věc: žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům

Sdělte prosím a zašlete v kopii rovněž na adresu podatelny Obecního úřadu v Ludmírově, zda má římskokatolická církev nějaké námitky k zpřístupnění obecní kaple občanům. Jak je vám známo, již pět let nám obecní úřad z rozhodnutí starostů odmítá zpřístupnit kapli, nově pak s odůvodněním, které nemá žádnou právní váhu, že se k věci má vyjádřit římskokatolická církev, které však kaple nepatří a s níž nemá obec žádný právní vztah. Jak je vám známo, ani když vaše církev v roce 2009 při první žádosti obecnímu úřadu o zpřístupnění kaple souhlasila, kaple nám nebyla zpřístupněna. Přesto jsme ochotni tento nezákonný požadavek starostky obce vyslyšet a předem děkujeme za vaše vyjádření. Dnešní žádost o zpřístupnění kaple dne 21.srpna 2015 podanou osobně na podatelně obecního úřadu najdete na http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zadost-o-zpristupneni-kaple.html

S pozdravem
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

V Ospělově 3.června 2015

Podáno elektronicky a farnosti rovněž poštou s podpisem, odpověď plně postačuje zaslat

elektronicky. Děkujeme. 

Od: Bohuslavice u Konice, RKF <fabohuslaviceuk@ado.cz>
Datum: 4. června 2015 11:53
Předmět: Re: žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům
Dobrý den.
Tyto kapličky po vesnicích byly postavené občany v těch vesničkách pro soukromou pobožnost a shromažďování se věřících z těchto obci při přiležitosti májových pobožnosti, mši na pout, příp hody, resp. jiné církevní události.
Jsou to kapličky postavené jako kapličky římskokatolické vyznání, tož znamená můžou se tam konat modlitby čí obřady afirmované katolickou církvi nebo události (např. koncerty, jiné kulturní akce), které jsou církvi na nějaké urovní schválený (podle situaci někdy stačí farářem, někdy biskupem).
Podle zákona inventář obecních kapliček patří církvi.
Můžete podat žádost z popisem "kulturní akci" k schválení.
Kdyby obec dala souhlas, aby v kapličce se konaly obřady pohanské nebo jiného náboženství nebo světské bez dovolení církevní autority považuje se kapličku za "odsvěcenou", tak nemůžou se v něj konat křes´tanské obřady (v příp. Osíkova je to poutní mše sv. na Nanebevzetí Panny Marie, je to zasvěcení této kapličky, asi chapete že je ono strikté křesťanské, až silně katolické, což si nevymyslela církev, ale jednou věřící z této obce, kteří tu kapli postavili). Pan farář podle svého rozhodnutí měl by nárok, aby odvezl "inventář" kapli, to je např. oltář apod.
Je pravdou, že této kaple nepatří církvi. Možná je to zvlášní, ale obec vlastní kapli římskokatolického vyznání, proto je věci nějen dobrých mravu, ale i nějaké věrnosti dědictví minulosti respektovat charakter toho oběktu.
Tak např. funguje celá církev ve francii, kde majitelem všech kostelů je stát, příp. obce, ale uživání patří této církve, pro kterou tyto oběkty byly jednou postavený. 
S úctu
P. Paweł Zaczyk, administrátor farnosti Kladky, kterého tato věc se týká.
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/
 Římskokatolická farnost
Bohuslavice 1
79856

Na vědomí

Obecní úřad
Ludmírov 56, 798 55Žádáme o schválení následujících akcí:
 • 21.srpna 2015 vigilie De profundis - uctění památky zmrzačených a zabitých zločiny orgánů činných v trestním řízení konfiskacemi ospělovské farmy cannabis, proslov - Dušan Dvořák, zpěvy - Terezie Palková, performance  - Milan Kohout, současně natáčení filmu
 • Obecně dle dohody (zpravidla víkendy) - besedy, osvětové přednášky a videoprojekce na jak nejlépe pomoci sobě a druhým léčbou cannabis, zpěvy (spirituály, blues, šanson), omývání (zbytečně amputovaných) diabetických nohou - viz www.konopijelek.cz
 • Při získání většího obnosu finančnících prostředků (po dohodě s OU  Ludmírov) realizace vnějších a interiérových fresek a instalace zlatého lavoru k omývání nohou
Zašlete prosím přesnou citaci zákona, na něž odkazujete, a nějaký dokument, kterým by obec Ludmírov uznala, že majetek v kapli patří  římskokatolické církvi.Děkujeme. 
Pěkný den, stále zdraví a pohodu vám přeje
Dušan Dvořák, MMCA

V Ospělově 4.června 2015Příloha 4:

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy

Věc: žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo žádost o stanovisko dle správního řádu

Kontext žádosti:
 • Žadatel má sídlo výzkumnické farmy v obci Ospělov (798 55 Ospělov 6), středisková obec 798      55 Ludmírov, Olomoucký kraj.
 • Členové žadatele (spolu) iniciovali v roce 2007 opravu obecní kaple.
 • Kaple byla v letech 2009 – 2010 obecním úřadem jako investorem zrekonstruována z veřejných a soukromých zdrojů, veřejné prostředky (dotace kraje) byly většinové, veřejná podpora penězi občanů byla cca 1 mil. Kč
 • Od roku 2009 zakazuje starosta/-ka obce členům žadatele a jeho partnerům vstup do obecní kaple v Ospělově a pořádání ekumenických setkání či vigilií. Starosty žádalo nejméně 10 osob a tři spolky, pomineme-li protestní petici s podpisy 60 občanů
 • Současně starosta/-ka obce souhlasí, aby jiné dva spolky měli v kapli jednu akci v roce. Pravděpodobně, kdyby tyto spolky starostku požádaly, měly by kapli zpřístupněnu i vícekrát v roce, tyto však nežádají žádné jiné akce se v kapli nepořádají.
 • Kaple jako jediný veřejný zastřešený duchovní a kulturní prostor v obci Ospělov tak zeje prázdnotou a její rekonstrukce z veřejných prostředků je účelově zneužita a zcela diskriminačně jsou bez vysvětlení upírána práva určitých občanů a spolků
 • Starosta/-ka se v rozhodnutí nezpřístupnit kapli občanům spojeným s výzkumem cannabis a osobou žadatele jako fyzické osoby (i přes opakovaná právní poučení, marný podnět přestupkové komisi v roce 2011 a marnou protestní petici, kterou podepsali občané tří z pěti střediskových obcí Ludmírova v roce 2012) zaštiťuje schválením zákazu znepřístupnit kapli zastupitelstvem, když je však obecní úřad žádán vydat dané zakazující usnesení zastupitelstva, starostka i přes opakovaný příkaz krajského úřadu nikdy takové usnesení o zákazu vstupu do kaple nedoložila, protože ani žádné neexistuje.
 • Starostka například nikdy nesdělila, že by bylo potřeba dodržet určité podmínky k pobytu v kapli, ke kterým se majiteli kaple (obci) zavázaly ony dva starosty preferované spolky, které kapli na dva dny v roce zpřístupní svým členům a veřejnosti se svými programy. Zajištění pořádku a bezpečnosti bylo žadatelem obecnímu úřadu uváděno jako samozřejmost, stejně jako      program.
 • Starostka vyžaduje předchozí souhlas římskokatolické církve, ta však nemá ke kapli naprosto žádný právní vztah, když při první žádosti o zpřístupnění kaple v roce 2009 měl žadatel s manželkou jako fyzické osoby předchozí souhlas římskokatolické církve, přesto starosta zakázal vydat klíče od kaple a kaple nebyla zpřístupněna. Nehledě na fakt nezákonnosti takovéhoto požadavku, aby o kapli rozhodoval subjekt nemající k němu žádný právní vztah.
 • V dubnu 2015 se na obecní úřad Ludmírov písemně obrátil jeden ze spolupořadatelských spolků vigilie De profundis, kterou chceme v kapli v Ospělově uspořádat dne 21.srpna 2015, zastupitelé se vůbec nevyjádřili, starostka rovněž mlčí, stejně tak předseda kontrolního výboru.

Žádost: Sdělte, jako orgán bdící nad zákonností jednání obcí, jak máme postupovat, na koho se obracet, aby nějaký orgán veřejné moci z moci úřední přikázal zpřístupnění kaple, zda stačí uvést ministerstvu vnitra (krajskému úřadu? někomu jinému?) výše uvedené a podat toto jako stížnost na zneužití funkce při hospodaření se svěřeným majetkem nebo něco podobného, zkrátka aby nějaký orgán veřejné moci starostce vysvětlil, že si nemůže dovolovat takto svévolně zacházet s veřejným majetkem a porušovat ústavou i zákony garantovaná práva občanů a tyto vědomě diskriminovat. Pokud vám z těchto informací k dané věci vyplyne, že je jediným právním řešením této kauzy je civilní žaloba, že žádné správní řízení na tuto věc nelze aplikovat, toto nám prosím sdělte. Zastupitelé obce, kontrolní a finanční odbor zastupitelstva byli kontaktováni v dané věci opakovaně (bez vyjádření), žadatel byl jako fyzická osoba v dané věci dvakrát osobně na zastupitelstvu. Zastupitelé roky mlčí a nikdo se nechce vyjádřit, jako by snad žadatel/-é žádali po obci něco nezákonného.


Děkujeme předem za váš čas a zájem.

Dne 4. června 2015 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní radyPříloha 5

Z § 2 zákona č. 3/2002 Sb.:
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných společenstvích. Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.

·        Hlava 1, článek 1, odst. 1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana

·     odst. 2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. základní práva a svobody člověka definuje v hlavě první článku jedna jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.:

·        Hlava 2, článek 3, odst. 3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

·        Hlava 2, Článek 4, odst 1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

·        Hlava 2, Článek 4, odst 4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena 

·        Hlava 2, Článek 15, odst 1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

·        Hlava 2, Článek 16, ods. 1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

·         Hlava 2, Článek 16, odst.  4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých

·        Hlava 3,článek 19

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

·        Hlava 3, Článek 20

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.


Příloha 6

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Podle rozhodnutí starostky obce Ludmírov Jany Grézlové ze dne 19.6.2015 schválilo zastupitelstvo obce Ludmírov na svém jednání dne 18.6.2015 následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Ludmírov neschvaluje změnu režimu užívání kaplí v obci Ludmírov“, což zřejmě implikuje, že jsou míněny všechny kaple ve střediskové obci Ludmírov, tzn. i obecní kaple v Ospělově. Viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zo-ludmirov-usneseni-ke-kapli.html
1) Zašlete kopii usnesení a důvodové zprávy zastupitelstva obce Ludmírov, kterým byl kdy zastupitelstvem obce Ludmírov schválen v usnesení zastupitelstva odkazovaný režim užívání kaplí střediskové obce Ludmírov.
2) Zašlete kopii usnesení zastupitelstva nebo jiné rozhodnutí obce, kterým jsou formulována pravidla pro zapůjčení obecních objektů, jako například bývalé budovy školy v Ospělově, která je pravidelně o víkendech zapůjčována.  V případě, že žádná pravidla nejsou, sdělte podmínky, za jakých lze zapůjčit obecní majetek v Ospělově, konkrétně budovu bývalé školy, resp. některé zde uvedené a zapůjčované prostory.
3) Zašlete kopii dokumentu dokládající vlastnický vztah dřevěného altánu na návsi v Ospělově, který stojí na obecním pozemku a pokud je vlastníkem altánu obec, sdělte pravidla zapůjčování altánu zbudovaného ze dřeva, které předseda správní rady žadatele zajistil v roce 2008 zdarma od Pily Javořice pro pořádání kulturních akcí.
4) Sdělte, zda po pomlouvačném a křivopřísežném prohlášení exstarosty obce  Ludmírov Jana Kuchaře policii v roce 2010 k osobě předsedy správní rady žadatele přijalo zastupitelstvo obce žádané usnesení, že takováto prohlášení úřadům musí projít schválením zastupitelstvem či jiným korektivem, aby se podobné žalovatelné pomluvy deklarované jako názor obce neopakovaly, viz  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/vyjadreni-starosty-obce-ludmirov.html  Pokud byl přijat nějaký režim a pravidla pro takovéto vyjádření obce, toto zašlete.
5) Sdělte, zda je pravdou tvrzení zastupitele obce Ospělov v zastupitelstvu obce Ludmírov ing. Josefa Popelky při místním šetření v roce 2015,  že to byl on, kdo navrhl směnu pozemků ve věci plotu mezi jeho pozemkem a výzkumnickou farmou manželů Dvořákových, kdy byla starostka obce osobně přítomna oběma jednáním v dané věci (v roce 2011 – digitální zaměřování a 2015 – místní šetření) a za obec stavebnímu úřadu Konice vyjádřila starostka v roce 2014 a 2015 souhlas s omezením práv majitelů výzkumnické farmy, kteří mají dané pozemky 40 let vydržené a daným zastupitelem žádané omezení jejich práv (změna trasy plotu) zamezí obcházení domu a ztíží jeho opravy nehledě na poničené křoviny a naprostou neužitečnost daného pozemku pro daného zastupitele.
V Ospělově dne 24.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Příloha 7:
Příloha 8:


Řízení bohoslužby pod vlivem osla. Ms v Praze 5 A 185/2016 (MK) a 5 A 201/2016 (MK) a 11 A 1/2017

Žaloba na ministerstvo kultury

Stížnost Ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28.10.2015 (kaple bod 122) je uvede na ZDE 
Městský soud v Praze
Hybernská 1006/18, 111 21 Praha 1
_____________________________________
V Praze dne 30.12. 2016

Naléhavé


Žalobce: Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Zastoupen dle dle ust. § 35 odst. 4 s.ř.s. z důvodu diskriminace správního orgánu ve věci víry, světového názoru, náboženství, odborného smýšlení, zdravotního postižení a postavení členů Konopné církve (dále jen KC) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s., sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc,IČ:266 70 232, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. L 6401, korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc, zastoupen předsedou společnosti Dušanem Dvořákem

Žalovaný: Česká republika, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, IČ: 00023671

Žaloba proti nezákonnému rozhodnutí a nečinnosti správního orgánu v rozhodnutí ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP doručenému do datové schránky zmocněnce žalobce dne 27.12.2016 v součinnosti s žalobami na rozhodnutí MK 51095/2016 OC a MK 62361/2016 OC řešených odmítnutými žalobami MS v Praze č.j. 5 A 185/2016 a 5 A 201/2016

Rozhodnutí žalovaného
Přílohy dle textu
Správní spis
I.
Odůvodnění naléhavosti projednání a upuštění od soudních poplatků
ve smyslu ust. § 56 odst. 1 - 3 soudního řádu správního – viz důkazy

 1. Zástupce žalobce je právním zástupcem fyzických a právnických osob podílejících se na výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a členů Konopné církve (KC), kteří jsou dlouhodobě diskriminováni a jsou na nich páchány zločiny proti lidskosti doložené také soudním znalcem a dalšími odborníky a znalci, viz http://soudniznalec.blogspot.cz/

 1. Díky nezákonné činnosti justičních a exekutivních orgánů vedli a vedou čeští členové výzkumu s ČR řadu (trestních) řízení s důkazy o brutálním porušování práva OSN, Evropy a EU a doloženém justičně exekutivním kartelu Českou republikou, aby usvědčení zločinci z řad státních zástupců a soudců konající od roku 2010 již zcela vědomě zločiny dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložené soudním znalcem v oboru soudního lékařství nešli do vězení, stejně tak zkorumpovaní a cyničtí premiéři, ministři spravedlnosti, vnitra, policejní prezidenti a nejvyšší státní zástupci zakazující tyto zločiny soudců a státních zástupců vyšetřit stejně jako justice česká a evropská (Evropský soud pro lidská práva č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 41264/14, 47921/2014, 57969/2015, 35796/16 a 37746/16, Evropská komise č.j. (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930). Viz http://www.europe-cannabis.eu/ s doloženými předběžnými otázkami Soudnímu dvoru. Vyjádření Soudního dvora k této justiční korupci ze dne 14. 10. 2015 na http://court-european.blogspot.com/.

 1. Citujme soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha ze dne 11. 5. 2011 policejnímu prezidentovi a podezřelým pachatelům na OS a OSZ Prostějov: „ … (v důsledku konfiskací výzkumu) ….. zemřeli a byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé … 90% zkonfiskovaného majetku se ztratilo …“ , důkaz s razítkem soudu na http://vlada-cr.blogspot.com/

 1. Nejen vědeckými studiemi a zkušenostmi členů výzkumu je doložen (vysoce kvalitní a bezpečný) paliativní, ale i kauzální efekt léčby onkologických onemocnění látkami v konopí, který jako první doložil a zveřejnil v roce 1994 prof. Manuel Guzmán (apoptóza buněk rakoviny), viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Objeveno prvně v roce 1974 v USA, osobně prezidentem Nixonem však byly objevy zakázány publikovat.

 1. Žalobce od roku 2008 jako vedoucí výzkumu mj. dokládal vládě a parlamentu kromě legislativních návrhů civilizovaného řešení a petic (viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com/) důkazy také o úspěšné léčbě diabetes a dalších nemocí látkami v konopí (cca tisíc látek z toho cca 300 léčivých). Přepočtení škody jen na konfiskacích výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 - 2015 jsou dle studie Diabetologického centra cca 5 miliard korun jen na tratných (pouze a jen zdravotnických) výdajích rok po amputaci tzv. diabetické nohy (bez bolestného a sociálního vyloučení, cca 10 tisíc amputací ročně dle UZIS).

 1. Zkorumpovaní ministři spravedlnosti stejně jako nejvyšší státní zástupci a také naprosto zkorumpovaný předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Rychetský opakovaně odmítají na zločinecky jednající prolhané soudce Ústavního soudu (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podat návrh na kárné/trestní řízení, ve kterých o ochraně zločinecky jednajících pachatelů veřejné moci vědomě lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby předběžné otázky s důkazy o porušování práva EU nepředali Soudnímu dvoru k projednání (důkaz vědomě mylného rozhodnutí č. j. II. ÚS 664/12 zde http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ na které je pak pouze odkazováno přes důkazy zvůle) a odpovědní byli postavení před soud (novelizace technických předpisů výroby konopí nebyly od novely 1. 7. 2004 oznámeny Evropské komisi a jsou dodnes nevymahatelné stejně jako neoznámený zkorumpovaný zákon konopí do lékáren č.50/2013 Sb.). Důkazy viz ústavní stížnosti v letech 2012 -2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/ Odmítnuté kárné podněty (cca 100x) v roce 2016 najdete na http://ustavnisoud.blogspot.com/

7. Stejně zločinecky jedná předseda NS prof. Šámal, PhD., který stížnost za nepodání kárného podnětu na spolupachatele v talárech na NS považuje za právo na právní názor podvodníků v talárech, že země je placatá viz rozhodnutí na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/.

8. Ministři spravedlnosti se stejně jako nejvyšší a vrchní státní zástupci však roky zříkají doložený kartel a korupci jakkoliv kárně/trestně řešit, stejně tak odmítají řešit další doložené opakované nezákonné praktiky a šikany a diskriminace justice a exekutivy vůči členům výzkumu, viz rozhodnutí od roku 2010 do 31.12.2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ a nebo důkazy podložený kárný podnět s desaterem provinění od pastorů KC adresovaný předsedovi NS a ÚS ze dne 22.9.2016 na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html

9. Zkorumpovaní ministři zdravotnictví ve věci cannabisterapie (viz žaloba u MS v Praze č.j. 8 A 127/2016 ) dlouhodobě ohrožují zdraví občanů, působí škody na státním rozpočtu a schvalují v rozporu s právem OSN, Evropy a EU nevydávání povolení (licence) k výrobě konopných léčiv (dle § 15 písmeno e) ZoNL. Od 1. 4. 2014 je možné získat (jednu pro ČR) licenci pouze dle § 24 ZoNL k výrobě – monopolizovaného - konopného květu, nikoliv léčiv. Ministři schvalují neoprávněnou a odborně neobhajitelnou monopolizaci (do roku 2015 pouze 4 holandských) genetik léčbě formou vysoce omamného květu konopí (tzv. marihuana) - nikoliv cílených metod transportu léčiva bez možností aplikace neomamných genetik konopí - oznámenou navíc Evropské komisi v naléhavém řízení (notifikace č.j. 2013/0288/CZ) z údajné obavy o zdraví občanů se skutečným prvním výdejem holandského konopného květu v lékárně až za 15 měsíců, schvalují cenu konopného květu v lékárně v limitu konopné vyhlášky přes 50 tisíc Kč/měsíčně (většinou pro invalidy!, druhou alternativou je prý dle zločinců v justici a exekutivě zmrzačení, konfiskace a kriminál), přičemž jde o konopí ve složenínepodložené žádným výzkumem, žádným příbalovým letákem, neprošlé dokonce ani kontrolou kvality dle vyhlášky, jak je v žalobě doloženo a zveřejnila ČT a ČTK. Vrcholem cynismu je pak snaha tento podvod proprat přes zdravotní pojišťovny.

10. Ministři dopravy a zdravotnictví jako gestoři předpisů od roku 2008 (judikatury netrestnosti cannabisterapie) a od roku 2013 (nenotifikovaným politickým ZÁKONEM určené konopí jako lék) zcela ignorují fakt, že rovněž nevyjasněné výklady pojmů vyhlášek a zákona (co znamená a jak se pozná v praxi § 15 písmeno e) ZoNL, jak je určen vzorek konopí měření na obsah THC dle § 2 písmeno d) ZoNL, nebo proč je určen limit THC 2ng/ml v krvi a jinak je řidičům odebírán řidičský průkaz, viz http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/ , když daný limit pouze určuje nejnižší neměřitelnou hodnotu (viz důvodová zpráva) a metabolismus kanabinoidů je odlišný od alkoholu a vyplavuje se u dlouhodobých uživatelů týdny, aniž ovlivňuje psychiku a příbalový leták jediného konopného léku Sativex povoluje řízení automobilu a odborné studie také neovlivnění psychiky dokazují atd. vedou k mnohdy tragickým správním a trestním řízením, viz , Česká televize však roky cenzuruje tyto informace a s požehnáním Rady ČT zapírá roli veřejnoprávního media, aby výše uvedený kartel a zločiny justice a exekutivy pojmenovala a podvodníky a viníky v talárech označila, viz důkazy nahttp://respekt-blog.blogspot.com/

11. Žalobce je v důsledku jednání justičně exekutivního kartelu ve 3. stupni invalidity a přes protesty lékařů, členů výzkumu a soudních znalců, emeritních rektorů universit, vizhttp://bolsevici.blogspot.com/ , je mu ustanovena justicí ochranná léčba (označovaná znalci a lékaři opakovaně za nesmyslnou, nedůvodnou a účelovou), úředně zakázáno pracovat a každoročně od roku 2008 ničen výzkum s lživým tvrzením justičně exkutivní mafie, že konopí je prekurzor, protože jinak by věci rozhodoval Soudní dvůr a celý tento podvod by byl demaskován zákonným soudcem a ČR hradila miliardové náhrady škod.

12. Na sv. Bastilu dne 14. července 2016 cca 400 občanů a 5 nevládních organizací participujících na výzkumu předložilo Ministerstvu kultury ČR se všemi potřebnými zákonnými náležitostmi Návrh na registraci Konopné církve, viz http://konopnacirkev.cz/. Žalobce jako Velekněz KC je zmocněncem KC.
13. Diskriminační jednání žalovaného sahá k rozhodnutím od nového roku, kdy nejprve označoval KC a konopí za kriminální aktivitu a ohrožování občanů, aniž vůbec věděl a znal, co tvrdí za bludy i legislativně, v rozhodnutí k zastavení registrace žalovaný použil pouze plané ideologické ornamenty plné nafintěných slov, aniž by použil jediný zákonný důvod, následně bez rozpaků přiznal projednání návrhu na registraci lhůtu nad maximálně možných 60 dní. Diskriminaci spatřuje žalobce rovněž v tom, že zatímco žalovaným již registrované církve mají své svaté texty s obsahy vyzývaní k zabíjení jinověrců (například ŘK církev v tzv. bibli), přesto je žalovaný v rozporu se zákonem včetně § 5 zákona o církvích registroval a jejich náboženskou dogmatiku, symboliku, rituály a rity pak vkládá v rozhodnutích od nového roku do povinnosti žalobce, stejně tak je uvedena v napadaném rozhodnutí.
14. Spirituální aspekty konopí jsou přes dva tisíce let staré, členy církve oslavované a církev je i dle své historické role právním řešením, jak chránit členy sboru sdílené hodnoty a také útvarem chránícím trpící před cynickými zločinci, pro které je málo 15 žádostí o policejní ochranu podaných v letech 2009 – 2015 ministrům vnitra a policejním prezidentům. Viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/
15. S ohledem na fakt, že členové KC včetně žalobce vydali stovky tisíc korun za soudně znalecké analýzy a posudky dokládající zločiny justice a exekutivy, viz http://konopijelek.blogspot.com/, právní pomoc a advokátní zastoupení a v dané věci jde (naléhavě) o život a (ne) poškození zdraví občanů včetně života a zdraví žalobce, je soud laskavě žádán opustit od soudních poplatků a projednat věc přednostně jako věc velmi naléhavou. Pokud jde o majetky a příjmy žalobce, ten kromě invalidního důchodu, předmětné nemovitosti Ospělov 6 a stomilionových pohledávek za zničený výzkum jiné majetky nemá.

II.
Odůvodnění žaloby na nezákonné rozhodnutí a průtahy, důkazy
16. Žalovaný rozhodl o registraci po 5 měsících od podání návrhu a 4 měsících trvajícím rozkladovém řízení, což je jednoznačně důvod k označení rozhodnutí jako nezákonné v důsledku nečinnosti .
17. Pokud je návrh na registraci právnických osob standardně registrován po doložení všech zákonných náležitostí do 5 dnů, u návrhu na registraci církve lze pravděpodobně očekávat standardních 30 dní, což ostatně v předchozích žalobách žalovaný sám potvrdil Takové jednání žalovaného, kdy se v řízení trvajícím přes 5 měsíců nezmůže k jedinému zákonnému argumentu a registraci označí za zjevně nedůvodnou a pomáhá si ideologickými floskulemi, nelze označit jednání žalovaného jinak než jako nezákonné z důvodu vědomě nezákonného (nepřezkoumatelného) rozhodnuti.
Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP navrhujeme zrušit v celém svém rozsahu a registrační řízení s KC rozhodnout – nařídit soudem, neboť
 • Rozhodnutí nectí právo náboženské svobody garantované zákonem o církvích a náboženských společnostech, tak čl. 16 odst. 1 a 2 Listiny základních práv
 • Rozhodnutí vůbec nesledovalo splnění/nesplnění zákonodárcem uvedených kritérií pro registraci dle ust. § 10 zákona o církvích a náboženských společnostech, a neuvedlo ani žádné okolnosti vylučující založení církve dle ust. § 10 anebo snad § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech a nebylo řádně odůvodněno a je tedy nepřezkoumatelné, tzn. nezákonné.Demagogická tvrzení žalovaného o pravých a nepravých církvích a údajném uctívání návykových látek žalobcem a cca dnes 500 členy KC je ukázkovým příkladem zvůle. Kdepak taková nepravdivá tvrzení žalovaný v ústavě KC nalezl?
 • Rozhodnutí zcela účelově vytrhává věty Základního dokumentu a Ústavy KC z kontextu a redukovalo jejich smysl v rozporu s doloženými fakty. Nelze doložit, viz např. modlitba, že by KC vnímala boží podstatu konopí jen vůči Cannabis sativa s vysokým obsahem omamného kanabinoidu THC, když teologickou jistotu Cannabis KC opěvuje ve všech sférách kanabinoidního vlivu. Stejně tak nelze doložit, že by KC boží podstatu konopí zredukovala pouze na prospěch, natož jen medicínský prospěch, který tvoří toliko jen max. 5 – 10 % z primárního prospěchu národohospodářského a celospolečenského. (Pozn. od roku 2014 též ČR uznaného prospěchu zahradnického dle vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. zapracované po kritice velekněze do zákona až po 50 letech do notifikovaného předpisu č. 273/2013 Sb. s klíčovou změnou § 5. ODST 5 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH uvedené následně v databázi TRIS jako každá novelizovaná norma s povahou technického předpisu dle Směrnice 98/34/ES, což se od vstupu do EU nestalo ani v případě novely č. 50/2013 Sb. a předpis je nevymahatelný - A STÁTEM ORGANIZOVANÉ ZLOČINY VĚDOMĚ NEZÁKONNÉ).
 • Žalovaný tak důkazně jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.“

Důkaz: správní spis k registraci KC

III.
Petit
Rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP se jako nezákonné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat Konopnou církev dle předložené dokumentace dne 14. 7. 2016 a dvou dodatků.
Žalovaný je povinen do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu uhradit žalovanému náklady tohoto soudního řízení.
Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 500.000,- Kč, pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní a žalovaný jej na toto jednání písemně upozorní. • Přílohy – důkazy justičně exekutivního kartelu v letech 2004 -2016Dušan Dvořák, MMCA, v.r.