Marné touhy snaha

Krajskému soudu v Brně

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Krajský soud v Brně
22 A 70/2016


Věc: Reakce na výzvu soudu sp.zn. 22 A 70/2016

1.     Námitky žalobce nevznáší a soudní poplatek ve lhůtě uhradí

2.     Opomenuli jsme se zmocněncem v petitu napadnout rovněž mylnost rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu MěU Konice ze dne 30. 6. 2016 čj. KON 7175/2016 sp. zn. DOP 103/2016 DOL - viz spis a odvolání proti tomuto rozhodnutí ze dne 19.7.2016 a dodatky, nejen vědomě vadné mylné rozhodnutí odvolacího KÚOK 

3.     V přílohách zasílám další důkazy netrestnosti jednání žalobce předané KS v Olomouci, kde byl spis původně veden, závěrečné stanovisko ministra dopravy, ministerstva zdravotnictví a SUKLu vám promptně zašleme, jakmile je obdržíme.


Dne 8.11.2016

Dušan Dvořák