Marné touhy snaha

Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje přijetí

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
03.11.2016 08 : 59: 46 

Vaše zpráva ze dne: 02.11.2016 12:33:44 
v souboru: Fwd: Žádost o informace dle zakona č. 106/1999 Sb. - Odpoved k Bodu 2 
była přijata zaevidována s těmito základními údaji: 

Identifikátor dokumentu: MZDRX00WKU0I 
Datum zaevidivání: 02.11.2016 12:16:53 

Vaše Podání było přijato se špatným elektronickým podpisem. 

Vaše Podání było předáno Věcné příslušnému útvaru ke Zpracování. 
Pro informace týkající se tohoto Podání uvádějte Výše ​​uvedený identifikátor dokumentu. 

S pozdravem 

Kolovecká Eva 
elektronická podatelna ministerstva 

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 2. listopadu 2016 11:39
Předmět: Fwd: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď k bodu 2
Komu: "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, Sekretariát ministra <Sekretariat.ministra@mzcr.cz>, ePodatelna@mzcr.cz, openroyalacademy@gmail.com, posta@sukl.cz
Kopie: Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, ctk@mail.ctk.cz, podatelna@rrtv.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, info@rozhlas.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com   Protože ministerstvo dopravy vás označilo povinným - viz níže - sdělte 'SUKL a MZ ČR" ze zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.


1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv (Sativex) je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 

Děkujeme 

V Olomouci dne 2.11.2016 

Dušan Dvořák, předseda správní rady 

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: <jana.klenotova@mdcr.cz>
Datum: 1. listopadu 2016 10:16
Předmět: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď k bodu 2
Komu: openroyalacademy@gmail.comCannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.comNaše čj. 518/2016-072-Z106/6

Věc Žádost o informace -odpověď k bodu 2

Vážení,
Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

„V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:

1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů k Vaší výše uvedené žádosti přípisem ze dne 31. 10. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/4 žádost v bodě 1 a 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odložilo, neboť se požadované informace vztahují k působnosti Ministerstva zdravotnictví.


K bodu 2 žádosti Ministerstvo dopravy sděluje, že státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictvíToto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.


S pozdravem

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace 

logo
Vyřizuje Jana Klenotová

cid:image002.png@01D14E20.954349B0     cid:image003.png@01D14E20.954349B0     cid:image004.png@01D14E20.954349B0