Marné touhy snaha

Rozhodnutí KÚOK ze dne 14.3.2016 čj. KÚOK 271158/2016 Sp.zn. KÚOK/24698/2016/OSR/7787