Marné touhy snaha

Rozhodnutí KÚOK ze dne 11.2.2012 č.j. KÚOK 1475/2012, policie ze dne 16.10.214 č.j. KRPM-13749-2/ČJ-2014-1412UO a přestupkové komise Konice ze dne 15.3.2016 č.j. KON 2911/2016 MAL

cc


cc


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucMěsto Konice

Komise pro pojednávání přestupkůSdělte prosím


zda jsem byl kdy od roku 2008 za 1) veden u přestupkové komise jako obviněný, nebo za 2) jsem podal přestupkové komisi podnět jako fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby.


Pokud ano, označte prosím za 3) ustanovení přestupkového zákona, které mi bylo kladeno za vinu a datum skutku, stejně tak pokud jsem byl za 4) podavatelem podnětu k přestupkovému řízení a 5) pokud bylo řízení více, tyto označte samostatně a označte 6), kdo mne označil za viníka, nebo 7) naopak koho jsem kdy a v jakých ustanoveních označil za viníka já a v jaké konkrétní věci a rozlište prosím 8) podaní podnětu jako fyzické a právnické osoby v obou případech.


9) Sdělte, zda jsem byl kdy přestupkovou komisí odsouzen a byla mi vina prokázána, 10) pokud jsem byl odsouzen vícekrát, toto prosím označte samostatně.


11) Pokud se naopak podařilo prokázat z mého podnětu vinu občanům, které jsem označil (neuvádějte prosím celá jména a identifikační údaje, jen funkce v dané právnické osobě jako zastupitel obce, starosta, předseda nebo člen spolku apod.),
12) uveďte, jaké ustanovení přestupkového zákona byly označeny za porušené a jak bylo pravomocně rozhodnuto. 

13) Pokud bylo řízení více, tyto označte samostatně.


14) Pokud by k rozhodnutí v přestupkovém řízení došlo ukončením z důvodů časové lhůty k projednání, sdělte, 15) zda jsem – kdy a ve kterém řízení - způsoboval průtahy řízení, aby byla věc řádně projednána a s přestupkovou komisí nespolupracoval. 


Můžete-li, uveďte prosím před rozhodnutím vlastní text žádosti.


Děkuji za váš čas a zájem


21. 2. 2016
Dušan Dvořák, MMCA