Marné touhy snaha

Protižaloba - návrh


Dne 13. srpna 2016 22:31 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):

Dušan Dvořák, MMCA, nar.  12. 1. 1962, trvale bytem 79855 Ospělov 6, poštovní korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Věc: Proti návrh - před žalobní výzvy – viz přílohy

Nemocnice Prostějov                                 FNOL Olomouc

Na vědomí Krajský úřad OK do spisu k odvolání na rozhodnutí MěU Konice ze dne 30. 6. 2016 čj. KON 7175/2016 sp. zn. DOP 103/2016 DOL, Policie ČR k podání trestního podnětu na výše a v příloze označené pracovníky nemocnic ze dne 12. 8. 2016 číslo evidenční 45973/2016

V příloze najdete faktury Nemocnice Prostějov a FNOL Olomouc, které mi zasíláte jako před žalobní výzvy, kdy jste nikdy nedoložili, že jsem si u vás něco objednal a že jsem od vás přijal plnění (výsledky vyšetření).  Jak jsem vás informoval, podal jsem na vás dne 12.8.2016 trestní podnět za podezření z trestního činu útisku.

Sdělení, že mi nic nemusíte zasílat, že když jsou u řidiče naměřeny kanabinoidy, je to důvod vám platit i bez rozhodnutí správního orgánu ev. soudu v předmětné věci je zcela pomatené a je mimo jiné také v rozporu s Nařízením vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 (viz limity).

Protože řízení v předmětné věci (řízení pod vlivem kanabinoidů) nebylo pravomocně ukončeno, tresty je možné udělit toliko na základě zákona, stejně tak poplatky a předpisy nesmí být zneužívány k jiným účelům, než pro které jsou stanoveny, jsem ochoten stáhnout trestní podnět za útisk a tyto faktury vám uhradit za těchto podmínek.
1)    Zašlete plnění předmětné služby, kterou mi účtujete.
 2)    Čestným prohlášením stvrdíte, že uhradíte od data doručení platby za vaše služby do data pravomocného rozhodnutí soudu o porušení zákona v můj neprospěch kromě platby také úrok z této platby ve výši 8% p.a. , protože vás rozhodně nemíním sponzorovat k šikaně mafiánské ČR vůči občanům ČR a lze očekávat řízení až u NSS, popř. SDEU a ESLP orientačně 5-7 let 8% p.a., což by vám nemělo zruinovat rozpočet.
 3)    Nemocnice Prostějov doloží nezpochybnitelné důkazy ke svým (nepravdivým) tvrzením, viz příloha – Odvolaní proti rozhodnutí MěU Konice v předmětné věci přestupkového řízení, bod 5 a závěr bodu 4. V případě žaloby podám protinávrh a za tato nepravdivá tvrzení budu žádat uhradit všechny náklady spojené se správním/soudním řízením včetně žaloby na nemajetkovou újmu.
 4)    Nemocnice Prostějov doloží aprobaci a délku praxe tzv. MUDr., která napadané lži do správního spisu tvrdila (vzhledem k nezaslání plnění, ani nevím, jak se daná soudružka doktorka jmenuje a co přesně tato tzv. MUDr. napsala a vystudovala kromě demagogie, nebo dermatologie?) a sama tak popírala objektivní závěry jednoduchých testů ovládacích a rozpoznávacích funkcí.
Domnívám se, že by vás vyšlo levnější, když budete náhradu za služby (u Nemocnice Prostějov po doložení důkazů - viz bod 3) uplatňovat v probíhajícím správním řízení u krajského úřadu, kdy v příloze jsou uvedeny náležitosti správního řízení a bude žádat po správním orgánu úhradu. 

Dne 13.8 2016

Dušan Dvořák, MMCA

Ps. Omlouvám se, že jsem na vaše podání nemohl reagovat dříve, vrátil jsem se 12.8.2016 ze zahraničí, kde jsem byl 3 týdny mimo ČR


Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 13. srpna 2016 22:31
Předmět: Proti návrh - před žalobní výzvy – viz přílohy
Komu: "Procházková Sabina, Mgr." <Sabina.Prochazkova@fnol.cz>, reditel@fnol.cz, tomas.uvizl@smn.agel.cz, advokati@cetkovska-rekova.cz, posta@kr-olomoucky.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, openroyalacademy@gmail.com
Kopie: olomouc@ctk.cz