Marné touhy snaha

Odvolání proti rozhodnutí o odebrání ŘPDušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962 v Olomouci, trvale 79855 Ospělov 6, korespondenčně pouze na adresu Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc


Městský úřad v Konci
Odbor dopravy-přestupky
č.j. KON 4335/2016
sp.zn. DOP91/2016 DOL


Věc: odvolání proti rozhodnutí o odebrání ŘP

1.   Potvrzuji emailové zaslání 3 odborných studií z mé emailové adresy vylučující trestnost mého jednání
2.   Protože nejsem v místě trvalého bydliště a budu se vracet až 15. 8. 2016 a správní orgán by mohl do této doby rozhodnout a já mihnout lhůtu k odvolání, odvolávám se proti odebrání ŘP s tím, že právní argumentaci dodám po návratu dne 15. 8. 2016

Dne 19. 7. 2016            Dušan Dvořák, MMCA