Marné touhy snaha

Stanovisko člena asociace Open Royal Academy zastoupeného Cannabis is The Cure,z.s.


K návrhu na zastavení přestupkového řízení k odebrání ŘP při limitní naměřené hodnotě 2 ng/ml

(viz přestupkové řízení předsedy správní rady Společnosti pro sociální Ekologii Art Language Factory,o.s. Josefa Pospíšila, McA ze dne 18.4.2016 v odvolacím řízení pro Krajský úřad Olomouckého kraje, najdete na blogu Konopné církve ZDE, video Onkologičtí konopní kriminálníci s panem Pospíšilem ze dne 2.9.2015 najdete na You Tube ZDE)


Při dnešní legislativě jsou limitní 2ng/ml THC v krvi (limit je dán Odborným stanoviskem České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie z května 2012), kdy je údajně řízení motorového vozidla negativně ovlivněno a je ohrožen veřejný zájem. 


Nejenže trest může být udělen toliko na základě zákona a nikoliv na stanovisku o limitu THC v krvi od nevládní organizace (čl. 39 LZPS), ale především ovlivnění psychických schopností po užití kanabinoidů je dáno osobní zkušeností a délkou užívání konopných produktů. Viz příbalový leták britského konopného produktu Sativex (cca 25 tisíc Kč/měsíčně za doporučenou měsíční terapeutickou dávku), kdy zákaz řízení platí toliko pro prvouživatele, následně si tělo na kanabinoidy navykne a nedochází ke změně psychických funkcí negativně ovlivňujících řízení motorového vozidla, https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray 

Jak jsem uvedl, jsem dlouhodobým uživatelem konopí a jeho produktů, kdy indikace mého onemocnění odpovídá vyhlášce 236/2015 Sb., leč cena až 50 tisíc Kč/měsíčně je pro mne zhola nedostupná. 

S ohledem na fakt, že kanabinoid THC může být uložen v tukových tkáních dva i více měsíců a následně se (nikoliv jako psychoaktivní prvek) vyplavuje do krve, nelze tvrdit, že daný analyzovaný vzorek je psychoaktivní.  

Za této situace bych v právním náhledu policie byl vždy obviněn a odsouzen z přestupku či dokonce trestného činu a nesměl řídit automobil a byl bez motorového vozidla. 


Avšak neexistuje důkaz, že bych mohl ohrozit veřejný zájem, než paušalizující tvrzení o obsahu látky v testu a z toho plynoucího obecně formulované nebezpečí. Ilustrativní příklad k mé váze: Cca po 3 hodinách po vypití 10 stupňového piva mohu podle zákona řídit automobil, neboť hladina alkoholu v krvi je odpovídající nulové toleranci. Zhruba až max. 3 hodiny trvá psychoaktivní vliv jednoho průměrného jointu (cca 1/4 gramu a cca 10% THC) s tím, že vnímání i prožívání je tím více nesoustředěnější a nekoncentrovanější, čím méně je tělo na kanabinoid THC navyklé. Analogická situace je i u aplikace čípkem a jinými metodami. Přestože již po 3 hodinách po užití je tělo a mysl plně koncentrované, na rozdíl od alkoholu, který je játry zcela metabolizován, metabolizace kanabinoidů takto neprobíhá. 


Biologický poločas rozpadu nemá s psychoaktivitou nic společného 
Odhady hodnot plazmatického poločasu THC jsou 20 – 57 hodin u náhodných uživatelů kanabinoidů, odhady pro chronické uživatele jsou v rozmezí 3 – 13 dní. Poločas vylučování THC (a jeho metabolitů) je 10 – 40 hodin. U chronických uživatelů se do 3 dnů se vyloučí ¾ látky, většinou stolicí (40%) a močí (30%). Zbývající THC je akumulován v tukových tkáních a pomalu se uvolňuje až po řadu týdnů. U příležitostných uživatelů je THC prokazatelné v moči řádově ve dnech, u chronických uživatelů až jeden měsíc po poslední dávce 


Literatura
  • Hrdina, V., Hrdina, R., Jahodář, L., Martinec, Z., Měrka, V.: Přírodní toxiny a jedy. Galén, 2004, ISBN 80-7262-256-0, 
  • Miovský,, M. a kol. : Konopí a konopné drogy, Grada, 2009,  ISBN 978-80-247-0865-2

lll