Marné touhy snaha

Rozhodnutí obce ze dne 9.3.2016
Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Obec Ludmírov


Věc: Žádost o stanoviska/informace obce k obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově a vzdělávacím, kulturním a tréninkovém centru v Ospělově č.p. 6


1.    Dne 22. 2.2016 povinný v rozhodnutí na žádost o informace uvedl, že o petici 7 občanů obce (celkem 60 občanů) - žádající ode dne 11. září 2012 oprávněně obec zpřístupnit kapli po 3 letech marných žádostí a nepravdivých zamítavých rozhodnutí k obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích - nepřijal dne 31. 10. 2012 žádné usnesení, pouze zastupitelé vzali na vědomí historické dokumenty z roku 1935.  Dále, že o kapli rozhodovalo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2009 (dle naší žádosti) a rozhodlo, že o kapli rozhoduje subjekt XY. Stejně tak dříve obec uvedla, že o věci rozhodlo zastupitelstvo obce dne 18. 6. 2015, a totiž, že o obecním majetku rozhoduje subjekt XY. V historických dokumentech z roku 1935 je uvedeno, že subjekt XY si přeje o kapli rozhodovat. V šedesátých letech majitel kaple (obec Milkov-Ospělov) majetky vložil do společného majetku nové střediskové obce Ludmírov.

Žádost 1.1.
Zašlete usnesení/rozhodnutí původního vlastníka kaple (obec Milkov-Ospělov) před převodem majetku do nové střediskové obce Ludmírov v šedesátých letech minulého století, že o kapli v Ospělově rozhoduje subjekt XY a to na základě jaké smlouvy.

Žádost 1.2.
Zašlete usnesení/rozhodnutí vlastníka kaple po převodu majetku do nové střediskové obce Ludmírov v šedesátých letech, že o kapli v Ospělově rozhoduje subjekt XY a to na základě jakého právního vztahu nového vlastníka, když obec dne 22. 2. 2016 po 7 letech marných žádostí o zpřístupnění kaple přiznala, že žádný smluvní vztah se subjektem XY nemá a XY – jak je obci známo – na žádosti o vyjádření nereaguje.  

Žádost 1.3.
Je/není obec ze zákona o obcích povinna v souladu s řádnou správou svěřených majetků mít se subjekty užívajícími a rozhodujícími o obecním majetku smluvní vztah, nebo může starosta obce bez jakéhokoliv smluvního vztahu dávat subjektům k dispozici svěřené obecní majetky?


Žádost 1.4.
Je/není obec jako vlastník majetku ze zákona o obcích povinen v souladu s ústavními a zákonnými principy náboženské svobody zpřístupnit obecní majetky určené k náboženským účelům občanům různých nauk a víry, nebo může obec v souladu se zákonem učinit bez smluvního vztahu ke svým majetkům monopol pro subjekt XY vybízecí ve svých „svatých“ textech k vraždění jinověrců?


 Žádost 1.5.
Smí/nesmí se obec řídit a v obci věci a pravidla určovat dle přání a ritu náboženského subjektu XY nebo YX, nebo je obec veřejnoprávním útvarem musícím ze zákona ctít náboženskou svobodu a věcí obce je toliko určovat pravidla s rovným právem/povinnostmi pro každého ve sféře, ke které má obec zákonné oprávnění?


2) Dne 22. 2.2016 povinný v rozhodnutí na žádost o informace k postoji obce ke zřízení vzdělávacího a tréninkového centra na výzkumnické farmě v Ospělově č.p. 6 (hospic, věznice, polepšovna, zahradnictví atd.) uvedl, že stanovisko vydá až na žádost orgánu, který bude věc projednávat.


Žádost 2.1.
Zašlete ustanovení a zákony dle kterých by se nejmenovaný orgán musel na zřízení služby či výrobny XY ptát obce, které objekt Ospělov 6 nepatří.


Žádost 2.2.
Zašlete informaci, zda se dříve v minulosti obec vyjadřovala k podnikatelským záměrům na území střediskové obce dle žádosti fyzických/právnických osob. Pokud se dříve obec vyjadřovala, sdělte usnesení a datum, kterým to zastupitelstvo zakázalo.

Žádost 2.3.
Sdělte stanovisko, zda stanoviska veřejnoprávních korporací k určitému záměru považujete v rozhodování za přínosné.  


Žádost 3.1.
Zašlete kopii projektové žádosti o dotaci cca 1 mil. Kč na rekonstrukci kaple v Ospělově (elektronicky).


Žádost 4.1.
Sdělte, zda petice 4 občanů obce zastupitelům o projednání věci je dostatečnou zákonnou podmínkou pro projednání věci zastupitelstvem obce a zda zastupitelstvo musí/nemusí přijmout ve věci usnesení a rozhodnout.


5) Dne 22. 2.2016 povinný v rozhodnutí uvedl, že správa obecního webu je zdarma, protože starostka spravuje obecní web.

Žádost 5.1.
Sdělte, které ustanovení zákona o obcích nebo jiná právní norma určuje starostům správu webu. Sdělte, zda správu webu činí starostka v pracovní době, nebo jako koníček, když obec uvádí, že správa webu je zdarma.


Děkujeme za zájem a čas, který jste podání věnovali.

Dne 24. 2. 2016
Dušan Dvořák, v.r.
Správní rada