Marné touhy snaha

Haná Press,.s.r.o. , Olomoucká 216/10, 796 01 ProstějovStížnost na rozhodnutí policie a návrh


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com


Okresní státní zastupitelství v Prostějově
Rejskova 3018/14, 796 01 Prostějov


Věc: Stížnost na rozhodnutí prostějovské policie ze dne 14. září 2016 pod č.j. KRPM-116476-8/ČJ-2016-141215 – viz příloha ve věci podnětu na prošetření trestné činnosti vydavatele Prostějovského večerníku při šetření článku „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu“ a návrh

Žádáme vás o prošetření hrubě nezákonného (nepřezkoumatelného) rozhodnutí, ve kterém policie nevyvrátila důvodné podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, útisku, šíření poplašné zprávy a poškozování cizích práv.  Podnět jsme rozšířili a náležitě okomentovali. Nepravdivé a dehonestující články publikuje Prostějovský večerník od roku 2011, nyní 27. 8. 2016 v článku „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu“ s čteností 2.260 zhlédnutí k dnešnímu dni na internetu, vizhttp://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/15733-dusan-dvorak-zalozil-marihuanovou-sektu (počet výtisků PV neznáme). Prostějovský večerník od roku 2011 opakovaně vydává nepravdivé, vědomě polovičaté a pomlouvačné texty o Dušanu Dvořákovi a vědomě nepravdivě popisuje jednání orgánů činných v trestním řízení, používá v rozporu s autorským právem fotografie, které mu nepatří, aby své články ilustroval. Vydavatel byl v roce 2012 vyzván k nápravě s obsáhlým rozborem jeho dehonestujících článků. Nereagoval. Dne 27. 8. 2016 Prostějovský večerník vydal článek „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu“, který důvodně  naplňuje trestné činy poškozování cizích práv, útisku, pomluvy a šíření poplašné zprávy. Podnět prostějovská policie opětovně odložila jako nedůvodný po údajně kvalifikovaném posouzení, což nelze ani komentovat – viz níže.

V článku byly a jsou dosud zveřejněny tyto (možná nyní lépe specifikované argumenty pro porozumění důvodnosti trestního podnětu) nepravdy, pomluvy, manipulace a účelová dehonestující tvrzení.

1.    „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu.“ Fakta: Velekněz Dušan Dvořák, kancléř Jiří Kult a zástupce kolegia pastorů Martin Očenášek podali dne 14. 7. 2016 na ministerstvu kultury spolu s cca 400 občany ČR (ročníky 1920 – 1996) návrh na registraci Konopné církve a doložili všechny potřebné náležitosti dle § 10 zákona o církvích. Sekty, jak je PV známo, pracují skrytě, svá pravidla, aktivity a způsoby hospodaření nezveřejňují.

2.   „Policie ČR každoročně v polovině září (sklízí) úrodu marihuany na farmě v Ospělově na Konicku. Zde ji pěstuje známý propagátor konopného léčitelství Dušan Dvořák, který si na marihuaně založil svůj výnosný byznys.“ Fakta: Policie konfiskovala výzkumnickou farmu v Ospělově v letech 2009 -2015 nejpozději 3. září. Letos zřejmě nedostala svolení nebo ani nežádala, neboť má stejně jako PV doloženo i soudním znalcem, že tímto jednáním, kdy se nechala zneužít státním zastupitelstvím a soudem, došlo k usmrcení a těžkým ublížením občanů. Žádná marihuana nelze pěstovat, lze pěstovat konopí. To je jako by někdo tvrdil, že lze pěstovat opium, když se pěstuje mák. Tvrzení, že si Dušan Dvořák založil na marihuaně výnosný byznys je vědomá lež a hrubá pomluva, neboť PV je známo, že Dušan Dvořák má od roku 2010 přes 50 soudních řízení po celé Evropě a do soudních sporů, právníků, advokátů a soudně znaleckých posudků investovala jeho rodina a členové výzkumu statisíce korun. Navíc je PV známo, že všechny stupně státních zastupitelství a justice zakazují nejen vyšetřit spáchané zločiny na nevinných lidech, ale také až 90% úbytek zkonfiskovaného majetku zakázaný šetřit od vedoucí OSZ Prostějov až po Vrchního státního zástupce a předsedu Ústavního soudu, který ani v tomto neviděl brutální porušení základních práv. Aby mohla policie konfiskovat konopí, vymyslela si trestní exekutiva a justice, že konopí je prekurzor, což je chemická látka k výrobě chemických drog, což vyvrátil jak zákon o prekurzorech, tak Přírodovědecká fakulta UP jako znalecký ústav. Bohužel (prekurzorová) razítka k schválení těchto úkonů má soud …
3.   „(Dušan Dvořák) …. se vyhnul vězení jen díky tomu, že byl uznán nesvéprávným…“ Fakta: Dušan Dvořák nikdy nebyl uznán nesvéprávným, jde o vědomou hrubou pomluvu. Že se o to justice pokusila a dokonce se pokoušela Dušana Dvořáka zavřít do blázince je jen důkaz, že jedná jako za bolševika, což justici napsal i emeritní rektor Univerzity Palackého prof. Josef Jařab. Opakovaně znalec napsal, že tvrzení, že Dušan Dvořák byl v době skutku nepříčetný, se nezakládala na pravdě a soudem určení znalci v hrubém rozporu s trestním řádem v § 107 a mlčením justice a státního zastupitelství hodnotili právní otázky a důkazy, namísto aby se zajímali o duševní stav v době skutku. Státní zastupitelství v Prostějově již zná závěr posledního znaleckého posudku na konfiskace 2014 a 2015, který takového tvrzení dokládá.

4.   „ (Dušan Dvořák)… nyní chce celému humbuku s trávou dát a  oficiálně i duchovní rozměr …“Fakta: Nazývat humbukem s trávou zabíjení, mrzačení a ponižování spoluobčanů je naprostý cynismus a poškozování cizích práv. Apoptózu buněk rakoviny kanabinoidy doložili američtí vědci již v roce 1974, ale prezident Nixon to zakázal publikovat, oficiálně pak v roce 1994 prof. Manuel Guzmán. Dušan Dvořák doložil rovněž úspěchy v léčbě řady dalších nemocí včetně fatálních komplikací diabetes (ne amputace končetin, přes 10 tisíc ročně v ČR).  Spirituální aspekty konopných drog jsou známy přes 2 tisíce let.  

5.   „…Ví to snad každý, kdo měl někdy co do činění s podsvětím ...nemá cenu krást auta, přepadávat banky, vylupovat rodinné domy… Pokud si chcete skutečně vydělat solidní peníze, vrhněte se na pěstování marihuany…“ Fakta: PV je známo, že Dušan Dvořák je nositel řady českých a mezinárodních cen a v roce 2009 získal cenu vlády za vzdělávání veřejnosti v cannabisterapii za webwww.konopijelek.cz PV se přesto opakovaně snaží ve veřejnosti Dušana Dvořáka ukazovat jako kriminálníka, opět všechny výše označené trestné činy.

6.    „ …. Dvořák je propagátorem konopných mastí… ty se však dají lacino pořídit prakticky v každé lékárně. …“ Fakta: Jde o vědomou lež, poškozování práv a šíření poplašné zprávy PV. Nenotifikovaný zákon č.50/2013 Sb. (konopí do lékáren) výrobu konopných mastí z květu (cannabis flos) a botanicky mylně označených vrcholíků (cannabis cyma, pleiochasium) zakázal § 24 zákona o návykových látkách. Viz § 5 ost. 5 do 1.4.2013. Cena takové terapeutické masti (cca 100 ml) by dle dnešních cen konopí v lékárně stála cca 5.000 Kč. Měsíční cena konopí v lékárně dle limitu vyhlášky č. 236/2016 Sb. je cca 50 tisíc korun, čili žádná láce, jak se snaží PV namlouvat a vědomě tak šíří poplašnou zprávu. Za jednu českou odrůdu z Elkoplastu pouze s vysokým obsahem THC vybranou do tendru SUKLu úplnými dementy, nebo korupčníky, zaplatí občané v limitu vyhlášky cca 20 tisíc Kč. To, že lékárny prodávají kosmetické masti není ničím novým. Masti ze semen konopí prodávané v lékárnách zpravidla ani neobsahují účinné kanabinoidy, i tak mohou mít terapeutický efekt, nekrózu tkáně nebo popáleniny či rakovinu kůže však nevyléčí. Stát nezákonnou legislativou říká, musíte být extrémně bohatí a extrémně hloupí, nebo páchat trestnou činnost.  

7.    „ …Právě těmito všeobecně známými fakty Dvořák obhajuje svoji velkopěstírnu marihuany. Těžko mu věřit. Zatímco masti se vyrábí z takzvaného technického konopí, které neobsahuje větší množství psychotropního THC, Dušan Dvořák se dle policie na své zahrádce zaměřil na marihuanu s vyšším obsahem THC navozujícího změněné stavy vědomí.“ Fakta: V Ospělově je od roku 2006 výzkumnická farma, žádná velkopěstírna marihuany. Dušan Dvořák s razítky znaleckého Ústavu soudního lékařství FNOL, jak je PV známo, doložil, že různé odrůdy konopí mohou mít ve vrcholících (květech) až stonásobně odlišný obsah (koncentraci) účinných látek, stejně tak mohou mít až stonásobně odlišný poměr účinných látek, čili zcela odlišný farmakologický účinek a efekt. Žádné technické konopí neexistuje. Každé konopí je technicky 100% zpracovatelné. Jde o stejnou jazykovou manipulaci a propagandu, jako tzv. marihuana. Odrůdy konopí mohou mít odlišný omamný efekt dle obsahu kanabinoidu THC, leč ani zde není působení stejné na každého člověka při stejné koncentraci a množství. Změněný stav vědomí způsobí i procházka lesem nebo v krásné přírodě, stejně tak prožitek dítěte na kolotoči.  To že mohou některé konopné produkty s vysokým obsahem THC (zejména v jídle) způsobit mdloby, stavy paniky a desorientace je pravda, na vině je však ničemná prohibice vyhovující tomuto státem organizovanému zločinu na občanech a cenzura medií včetně ČT.  

8.    „ … Z výše uvedeného je jasně patrné, že o Dušanu Dvořákovi ještě uslyšíme. A to nejen po tradičních zářijových marihuanových dožínkách v Ospělově…“  Fakta: Žádné dožínky se nekonaly, naopak policie, justice i zastupitelství byly marně žádány, aby zcela unikátní fenotypy odrůdy Charlotta určené epileptikům a řadě dalších nemocných neničily a spolupracovali na uchování genofondu. Za mocný terapeutický efekt této odrůdy se v USA za své nepravdivé výroky a podporu prohibice veřejně omluvil prominentní lékař Sanja Gupta. Bohužel než se dostaly sazenice z Ameriky do Ospělova, byla téměř polovina července a vzhledem k tomu, že schází právě ona velkopěstírna s umělým osvětlením,hrozí, že genofond zachován nebude. V případě zájmu o spolupráci pište promptně naopenroyalacademy@gmail.com  Jsme ochotni řadu věcí z minulosti přehlédnout, pokud nám nyní pomůžete a pomůžete lidem a vědě, což je v naprostém souladu se zákonem o státním zastupitelství, navíc tu máme §§ 28 a 31. odst. 1 trestního zákoníku! Domníváme se, že by vám k tomu dal i OS Prostějov souhlas. Skončit v pekle nechce nikdo. Noc básníků jsme věnovali Charlottě, můžete tak nazvat i pilotní projekt záchrany genofondu.


Dne 20. 9. 2016              Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady