Marné touhy snaha

Důkazy - důkazy - důkazy - důkazy - důkazy

K návrhu na zastavení přestupkového řízení k odebrání ŘP 
(viz přestupkové řízení předsedy správní rady Společnosti pro sociální Ekologii Art Language Factory,o.s. Josefa Pospíšila, McA ze dne 18.4.2016 v odvolacím řízení pro Krajský úřad Olomouckého kraje, najdete na blogu Konopné církve ZDEvideo Onkologičtí konopní kriminálníci s panem Pospíšilem ze dne 2.9.2015 najdete na You Tube ZDE)


Ilustrativní příklad k mé váze: Cca po 3 hodinách po vypití 10 stupňového piva mohu podle zákona řídit automobil, neboť hladina alkoholu v krvi je odpovídající nulové toleranci. Zhruba až max. 3 hodiny trvá psychoaktivní vliv jednoho průměrného jointu (cca 1/4 gramu a cca 10% THC) s tím, že vnímání i prožívání je tím více nesoustředěnější a nekoncentrovanější, čím méně je tělo na kanabinoid THC navyklé. Analogická situace je i u aplikace čípkem a jinými metodami. Přestože již po 3 hodinách po užití je tělo a mysl plně koncentrované, na rozdíl od alkoholu, který je játry zcela metabolizován, metabolizace kanabinoidů takto neprobíhá. 


Biologický poločas rozpadu nemá s psychoaktivitou nic společného 
Odhady hodnot plazmatického poločasu THC jsou 20 – 57 hodin u náhodných uživatelů kanabinoidů, odhady pro chronické uživatele jsou v rozmezí 3 – 13 dní. Poločas vylučování THC (a jeho metabolitů) je 10 – 40 hodin. U chronických uživatelů se do 3 dnů se vyloučí ¾ látky, většinou stolicí (40%) a močí (30%). Zbývající THC je akumulován v tukových tkáních a pomalu se uvolňuje až po řadu týdnů. U příležitostných uživatelů je THC prokazatelné v moči řádově ve dnech, u chronických uživatelů až jeden měsíc po poslední dávce 


Literatura
  • Hrdina, V., Hrdina, R., Jahodář, L., Martinec, Z., Měrka, V.: Přírodní toxiny a jedy. Galén, 2004, ISBN 80-7262-256-0, 
  • Miovský,, M. a kol. : Konopí a konopné drogy, Grada, 2009,  ISBN 978-80-247-0865-2